نشست خبری مسئولان سومین همایش ملی خیرماندگار
1399-11-28
نشست خبری مسئولان سومین همایش ملی خیرماندگار

بر اساس این گزارش مسئولان سومین همایش ملی خیرماندگار در این نشست خبری به سوالاتی همچون علل افزایش چالش‌های اقتصادی طبقه فرودست با وجود رشد کمی خیریه‌ها، چگونگی جلوگیری از سوء استفاده سلبریتی‌ها از فعالیت خیر و نیکوکاری برای ارتقاء پرسنال برندینگ، علل عدم توجه به شبکه‌سازی در خیریه‌های ایران و رابطه شفافیت امور خیر در ایران و جلب اعتماد جامعه پاسخ دادند.

مرجع آماری و اطلاعاتی در خصوص امور خیر در کشور، جایگاه نهادهای مدنی در قانون اساسی و رابطه سیاسی‌ترین نهاد کشور و غیرسیاسی‌ترین بخش کشور از جمله سوالات دیگری بود که دکتر طیب‌نیا و دکتر موسی‌پور در این نشست به آن پاسخ دادند.